Higienizacja

Specjalista w zakresie rurowych urządzeń do higienizacji metodą przelotową

Unieszkodliwianie odpadów wymaga obszernego know-how z powodu nakładanych coraz ostrzejszych obowiązków. W przypadku wrażliwych materiałów organicznych, jak odpady poubojowe, czy też odpady domowe konieczne jest unieszkodliwianie drobnoustrojów drogą ogrzewania.

W dotychczas stosowanych metodach unieszkodliwiania drobnoustrojów dochodzi zawsze do niepożądanego tworzenia piany. Aby zaradzić temu problemowi, skoncentrowaliśmy się w BioG na koncepcji i rozwoju higienizacji rurowej. Tworzenie się piany jest przy tym w całości opanowane w zamkniętym obiegu. Koncepcja opiera się na metodzie przelotowej, względnie systemie rura-w-rurze. Wykorzystywane jest tutaj ciepło odpadowe higienizowanego materiału a materiał, który jeszcze trzeba higienizować, jest podgrzewany, jak w wymienniku ciepła. Materiał odpadowy w temperaturze 70°C jest poddawany obróbce w obiegu przez jedną godzinę, zanim wolny od zarazków opuści urządzenie do higienizacji. W ten sposób gwarantowane jest niższe zużycie ciepła i również mniejsze zużycie prądu.