Sterowanie i wyposażenie elektr

Inteligentne systemy sterowania zwiększają bezpieczeństwo w biogazowniach.

Niezależnie od rozmiaru i wykonania komponentów technicznych opracowujemy i realizujemy również przyjazną w konserwacji i inteligentną jednostkę sterującą w celu perfekcyjnego współdziałania elementów instalacji w produkcji biogazu. Dla sterowanych czujnikami komponentów technicznych w często różnych kombinacjach instalacji tworzone jest centralne złącze. W ten sposób powstają również idealne warunki do sprawnego przebiegu łańcucha produkcji.

Konserwacja on-line i bieżące rejestrowanie danych przez internet sprawiają, że technika automatyzacji jest perfekcyjna. Niezależnie od producentów wyspecjalizowaliśmy się w BioG w tym, żeby idealnie łączyć wszystkie punkty styku.

Sterowanie samodzielnie rozpoznaje skład substratu i stosownie do tego reaguje na prędkość tłoczenia i w razie zagrożenia zatkania.