Sprzęt pompujący do podawania substratu

Pompy mieszające są idealne do mieszania płynnego materiału fermentacyjnego ze świeżo doprowadzanym materiałem stałym.

Wyspecjalizowaliśmy się w technologi podawania substratu jak również w doborze odpowiedniego systemu pompującego , jego planowania oraz  technicznej integracji. W naszych biogazowniach używamy głównie pomp umożliwiająych mieszanie materiału , które w przypadku bardzo suchego substratu pozwalają na domieszanie płynnego wsadu bezpośrednio z fermentora dzięki czemu unikamy powstawania kożucha w jego wnętrzu.

Sprzęt pompujący do wprowadzania płynu z pompą Wangen w biogazowni
Pompy Wangen - BIO-MIX

WANGEN BIO-MIX

Pompy WANGEN BIO-MIX są od lat integrowane do procesu pozyskiwania energii oraz ciągle dalej rozwijane i optymalizowane. Nadają się do transportu kiszonki kukurydzy, traw, GPS (kiszonki z całych roślin), stałego obornika, kurzeńca, odpadów i kofermentów, które są w pompie mieszane z cieczą.

Pompa ssąca Wangen

Pompa ssąca (pompa podająca)

Pompa mimośrodowa ślimakowa WANGEN typu KL-S wraz ze swoim kozłem łożyskowym należy do podstawowej grupy produktów fabryki pomp. Główna zaleta koncepcji tej pompy polega na niewielkich kosztach cyklu życia. Pompa do uniwersalnych zastosowań nadaje się do tłoczenia prawie wszystkich mediów od niskolepkich do ekstremalnie wysokolepkich (1 mPas -3 000 000 mPas).

Pompa zanurzeniowa Wangen

Pompa zanurzeniowa (typu KL-T)

Pompa mimośrodowa ślimakowa WANGEN typu KL-T nadaje się jako pompa zanurzeniowa do tłoczenia mediów ze zbiorników i basenów. Transportowane media – czy to ciekłe, abrazyjne, z bryłami, kleiste, czy też wysokolepkie – są podawane dalej z poszanowaniem produktu i bez uszczerbku dla struktury i jakości.

Pompa Wangen XPRESS

WANGEN XPRESS

Wymiana zużywających się części kilkoma ruchami rąk, bez demontażu pompy z systemu rurociągów dzięki Service in Place. Typoszereg pomp Xpress został opracowany specjalnie po to, żeby ekstremalnie skrócić czas serwisowania i tym samym zredukować koszty. Niezawodne tłoczenie mediów, jak też szybka wymiana statora/rotora – o to zadba opracowany przez WANGEN PUMPEN system szybkiej wymiany X-LIFT.

Pompy Wangen - BIO-FEED

WANGEN BIO-FEED

„Opracowany przez WANGEN PUMPEN system WANGEN BIO-FEED jest przeznaczony specjalnie do instalacji, których operatorzy chcieliby istniejący sprzęt ślimakowy w dozowniku materiału stałego połączyć z urządzeniami do podawania cieczy. Za pomocą specjalnie opracowanego fazowanego ślimaka można mieszać podawane materiały stałe z doprowadzaną osobno cieczą i transportować je do żądanego zbiornika.

Wymiana zużywających się części jest możliwa przy użyciu kilku ruchów rąk, bez demontażu pompy z systemu rurociągów, dzięki zastosowaniu naszego systemu szybkiej wymiany X-LIFT. Dzięki temu WANGEN BIO-FEED nadaje się również do zastosowania w trudno dostępnych miejscach.”

Pompa Wangen X-UNIT

X-UNIT

„WANGEN X-UNIT składa się z dwóch modułów X-TRACT i X-CUT. Obydwa komponenty są dostępne osobno oraz optymalnie dostrojone do siebie jako całość X-UNIT.

Zwiększone bezpieczeństwo procesu dzięki usuwaniu szkodliwych dla instalacji ciał obcych i substancji zaburzających za pomocą separatora ciał obcych X-TRACT i rozdrabniacza X-CUT. Rozdrabnianie tłoczonego medium dzięki optymalnemu dopasowaniu jednostki rozdrabniającej do medium.”