Serwis

Zrównoważone pozyskiwanie energii stawia wymagania technice i serwisowi.

Serwis piszemy w BioG wielkimi literami. Dlatego też oferujemy szczególne usługi, które zapewniają ciągłą eksploatację.

Konserwacja zdalna i wsparcie techniczne

Nasza technika, dzięki możliwości konserwacji zdalnej online, umożliwia dostęp do całej instalacji, odczytanie informacji o błędach i usunięcie usterek. Dzięki konserwacji zdalnej możliwa jest również nieskomplikowana pomoc Klientowi w razie pytań technicznych. Dzięki ciągłemu zapisywaniu procesów roboczych 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu możemy również sięgnąć po dane o wydajności i usterkach z przeszłości.

W ten sposób na odległość możemy również wykrywać zużycie i prowadzić analizy usterek. Dzięki naszemu doświadczeniu można na bieżąco dokonywać optymalizacji, takich jak zwiększenie mocy tłoczenia przy mniejszym zużyciu energii.

Pracownicy serwisu BIOG analizują wyniki pomiarów konserwacji zdalnej na laptopie

Szybki serwis części zamiennych

Decydujący dla bezawaryjnej eksploatacji biogazowni jest również niezawodny i szybki serwis części zamiennych. Dla wszystkich części instalacji dostarczanych przez BioG są utrzymywane zapasy odpowiednich części zamiennych.

BioG jest partnerem handlowym WANGEN Pumpen w Austrii oraz południowej Bawarii (www.wangen.com) i jedynym przedstawicielem oraz partnerem firmy LINDNER – Limator.

Dominik Leitner

Koordynacja usług
+43 660 318 5280
dominik.leitner@biog.at

Paul Schmitsberger

Koordynacja usług
+43 7751 50149-41
paul.schmitsberger@biog.at